Pragniesz zademonstrować swój talent recytatorski?

 

            Posiadasz poprawną dykcję?

                                                                                

                                                                         Kochasz poezję i swoją Ojczyznę?

 

Weź udział w konkursie recytatorskim w naszej szkole, osiągnij sukces i zdobądź wspaniałe nagrody!!! 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Pro Patria     w II LO im. Adama Mickiewicza organizowany jest corocznie w marcu/ kwietniu,                a głównym jego celem jest wyłonienie najlepszych z najlepszych recytatorów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.

Ponadto konkurs ma na celu:

 • pielęgnowanie postaw patriotycznych
 • upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży
 • popularyzowanie  piękna i wartości narodowej kultury
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży
 • promocję talentów

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Powiatu Skarżyskiego - Jerzy Żmijewski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Recytacje ocenia profesjonalne jury. Tytuł laureata konkursu otrzyma 3 uczniów, którzy w etapie powiatowym uzyskają kolejno najwyższą notę.

 

Recytacja poezji patriotycznej nie należy do najprostszych umiejętności, ale na pewno jest jedną z najcenniejszych. Kształtuje wrażliwość na piękno słowa, wzbogaca język, pozwala rozwijać własne pasje, dodaje wiary we własne umiejętności, dostarcza wiedzy o historii – trudnej i zawiłej – naszej ojczyzny, dowodzi wielkości bohaterów narodowych i opisuje najpiękniejszą, bo  rodzimą przyrodę, kształtuje postawy patriotyczne i umacnia tożsamość narodową.

 

Konkurs Pro Patria cieszy się coraz większą popularnością i stał się ważnym wydarzeniem w naszym powiecie, szczególnie dla tych, którym poezja „w duszy gra”. Repertuar poetycki uczestników jest  bardzo szeroki – od twórców barokowych, wierszy romantycznych wieszczów, przez utwory poetów współczesnych Baczyńskiego, Szymborskiej czy Kaczmarskiego. 

 

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej „poetyckiej uczty”.

Informacje o najbliższym konkursie – wkrótce!

 

Regulamin poniżej, karta zgłoszeniowa do pobrania w wersji doc


 

 

Regulamin konkursu

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 PRO PATRIA

 

 

 IOrganizatorzy:

 • Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

          w Skarżysku – Kamiennej.

 II. Cele konkursu: 

 • Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
 • Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży.
 • Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
 • Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.
 • Promocja talentów.

 III. Czas i miejsce konkursu: 

  marzec / kwiecień

  II  Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – - Kamiennej

 

 IV. Warunki regulaminowe: 

     1. Uczestnicy biorą udział w konkursie w dwóch etapach:

 • szkolnym – eliminacje szkolne przeprowadzane  przez szkoły we własnym zakresie według kryteriów,
 • powiatowym – recytacja 2 wybranych utworów poetyckich o treści patriotycznej.

     2.Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut dla  jednego ucznia.

     3. Szkołę mogą reprezentować 1 – 3 osoby.

     4. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:

 • wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu,
 • zgodność z tematyką edycji konkursu.

     5. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

 • zrozumienie treści utworu,
 • naturalność wypowiedzi,
 • poprawność dykcji,
 • prawidłową interpretację, w której dopuszczalny jest uzasadniony gest sceniczny         i elementy ruchu.

  V. Kryteria ocen: 

     1. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

 •  dobór repertuaru,
 •  kultura słowa,
 •  interpretacja utworu,
 •  ogólny wyraz artystyczny.

VI. Sprawy organizacyjne: 

     1. Zgłoszenia  przyjmowane będą w terminie do …………..

     w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

     w Skarżysku – Kamiennej

     Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50

     tel/fax: 041 25 13 970

     2. O dokładnym terminie konkursu (data, godzina) będziemy zawiadamiać uczestników          konkursu po zamknięciu listy zgłoszeń.

     3. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu w II Liceum          Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku- – Kamiennej.

 

Zachęcamy do przygotowania utworów mniej znanych oraz wierszy lokalnych poetów.

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a laureaci cenne nagrody rzeczowe.

 

 Serdecznie zapraszamy

         Organizatorzy