Martyna Tomczyk - uczennica klasy 2b 

   Stypendium Naukowe Fundacji "Daj Szansę" - rok szkolny 2015/2016 

  Stypendia przyznawane uczniom oraz studentom ambitnym i wybitnie uzdolnionym, wyróżniającym się w nauce oraz umożliwiające im szeroko pojętą edukację kulturalną oraz rozwój intelektualny.

  


Milena Parszewska - uczennica klasy 2b 

Stypendium Sportowe Fundacji "Daj Szansę" - rok szkolny 2015/2016 

 


 

   Maja Stanisławska - uczennica klasy 3b

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów - rok szkolny 2015/2016

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.  

 


 

  Kinga Fijewska - uczennica klasy 2b

Stypendium Naukowe Starosty Skarżyskiego - rok szkolny 2015/2016 za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

 


 

Daria Gruszka - uczennica klasy 2b

 

Stypendium Sportowe Starosty Skarżyskiego - rok szkolny 2015/2016 za wybitne osiągnięcia sportowe.