Lektury obowiązujące na egzaminie ustnym z języka polskiego

 

           W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół informujemy, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązują następujące utwory:

na poziomie podstawowym

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej*

Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)*

−  Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

− Daniel Naborowski – wybór wierszy

− Wacław Potocki – wybór wierszy

− Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

− Adam Mickiewicz – "Romantyczność"

− Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"*

− Adam Mickiewicz "Dziady cz. III"*

− Juliusz Słowacki Kordian : akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

− Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia": część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

− Bolesław Prus - "Lalka"*

− Eliza Orzeszkowa - "Nad Niemnem"

– fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

− Eliza Orzeszkowa - "Gloria victis"

− Maria Konopnicka  - "Mendel Gdański"

− Bolesław Prus - "Kamizelka"

− Henryk Sienkiewicz - "Potop"

− Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

− Jan Kasprowicz – wybór wierszy

− Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

− Stanisław Wyspiański - "Wesele*

− Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi"  (t. I)

− Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni"

− Stefan Żeromski - "Przedwiośnie"

− Witold Gombrowicz - "Ferdydurke"*

- Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe" * (jedno opow. do wyboru) 

− Zofia Nałkowska - "Granica"

− Tadeusz Borowski - "Pożegnanie z Marią" (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

− Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat"

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy

− Julian Tuwim – wybór wierszy

− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

− Czesław Miłosz – wybór wierszy

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy

− Miron Białoszewski – wybór wierszy

− Wisława Szymborska – wybór wierszy

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy

− Jan Twardowski – wybór wierszy

− Sławomir Mrożek - "Tango 25"

− Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

− Sofokles Król Edyp

− Horacy – wybór pieśni

− William Szekspir Makbet

− Molier Świętoszek

− Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

− Joseph Conrad Jądro ciemności

− Albert Camus Dżuma

na poziomie rozszerzonym

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

− Jan Kochanowski Treny

− Juliusz Słowacki Kordian

− Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk

− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

− Franz Kafka Proces

− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.