Harmonogram przeprowadzania 
egzaminu maturalnego 
w roku szkolnym 2016/2017

 

Harmonogram, komunikaty i informacje