Dzwonki i czas trwania przerw:    


 0.   7.10 - 7.55   przerwa 5 min     


 1.   8.00 - 8.45   przerwa 5 min     


 2.   8.50 - 9.35   przerwa 5 min     


 3.   9.40 - 10.25   przerwa 5 min   


4.  10.30 - 11.15   przerwa 15 min


5.  11.30 - 12.15   przerwa 10 min


 6.  12.25 - 13.10   przerwa 5 min  


 7.  13.15 - 14.00   przerwa 5 min  


8. 14.05 - 14.50   przerwa 5 min 


  9. 14.55 - 15.40   koniec lekcji